Mieszkania samorządowe. Czy pustostany zwiększą zasoby lokalowe JST?

W Polsce „w Excelu” gminy posiadają około 880 tys. mieszkań. Z tej liczby, w zależności od sposobu liczenia między 63 tys. a 160 tys. mieszkań jest niewynajmowanych. Kolejka chętnych na najem mieszkania komunalnego wynosi około 140 tys. gospodarstwa domowych. Do Polski przybyło również około 3 mln uchodźców. Rząd chciałby przenieść ciężar zapewnienia mieszkań dla uchodźców na samorządy.

Zachęcamy samorządy również do remontów pustostanów gminnych w ramach wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat w celu zwiększenia zasobu lokalowego dla najbardziej potrzebujących. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat pokrywa do 80 proc. wartości inwestycji, a budżet tego funduszu ma się zwiększyć o dodatkowe 1,2 mld zł.  – przekonuje Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

Samorządowcy odbijają piłeczkę: „[…] głównym problemem, z jakim spotykają się samorządy, jest brak długofalowych rozwiązań systemowych, które usprawniłyby pomoc niesioną uchodźcom, w tym m.in. w zakresie zapewnienia im lokali mieszkalnych – mówi nam Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublina. – Bez wątpienia zachodzi pilna potrzeba opracowania rządowych strategii, programów, które dałyby samorządom narzędzia umożliwiające długookresowe, kompleksowe wsparcie ukraińskich obywateli – dodaje”.

O problemie samorządowego mieszkalnictwa i kwestii pustostanów pisze „Rzeczpospolita”:

https://regiony.rp.pl/nieruchomosci/art36543621-miejskie-pustostany-to-towar-deficytowy

Zachęta wygłoszona przez Pana Ministra jest nieszczera i nie uwzględnia realiów, natomiast doskonale pokazuje sposób załatwiania przez rząd kwestii strategicznych, kształtujących warunki życia ludności. Rząd opracowuje ad hoc program, przyznaje miliardy złotych (kwoty są na ogół bardzo duże i mają tak naprawdę za zadanie zrobić na odbiorcy wrażenie gigantycznej skali programu rządowego) i przerzuca odpowiedzialność za niepowodzenie na samorządy. Przeciętny obywatel ma mieć poczucie, że rząd załatwił sprawę i jak zwykle samorządy są niezadowolone.

Skorzystanie z grantów mieszkaniowych wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, co w Polskich realiach zajmuje kilka-kilkanaście miesięcy. Budynki z pustostanami są na ogół w tak złym stanie, że ich remont lub modernizacja pochłonęłyby znacznie więcej pieniędzy niż budowa nowego budynku. 1,2 mld zł – kwota tak duża, że nawet nie potrafimy jej sobie wyobrazić – pozwoliłaby na przywrócenie do życia co najwyżej ….. około 4 tys. statystycznych lokali. Jak to się ma do 136 tys. oczekujących gospodarstw domowych i 3 mln uchodźców? 

Gminy nie chcą budować nowych mieszkań, statystycznie powstaje rocznie mniej niż ½ mieszkania na gminę w Polsce. Jednocześnie, Gminy sprzedają posiadane zasoby oraz wyłączają je z użycia z uwagi na stan techniczny zagrażający życiu mieszkańców. W efekcie, w ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkań komunalnych w Polsce spadła o około 20%.

Gminy nie mają realnych systemowych zachęt, aby w szerokim zakresie inwestować w mieszkalnictwo. Z wielu powodów, w tym przede wszystkim z przeregulowania tego obszaru, gminy postrzegają mieszkaniowy zasób nieruchomości jako źródło problemów i deficytu finansowego i rzadko wykraczają poza sferę górnolotnych deklaracji. Jest to strategia prowadząca w perspektywie kilkunastu lat do upadku wielu miast i miasteczek. GUS prognozuje zmniejszenie liczby mieszkańców z większości gmin w Polsce spowodowane niekorzystną demografią i migracjami. W niektórych przypadkach zmniejszenie liczby ludności o kilkadziesiąt procent wymusi konieczność przyłączenia ich gminy do sąsiedniej.

Aesco od lat wspiera gminy w realizacji ambitnych samorządowych projektów mieszkań dla rozwoju. Braliśmy udział w przygotowaniu i pozyskaniu finansowania kilkunastu projektów mieszkaniowych obejmujących łącznie ponad 1,2 tys. mieszkań. Projekty te nie obciążają budżetów gmin i samofinansują się z czynszów. Jednocześnie, stawki czynszu są nawet o połowę niższe od lokalnych rynkowych stawek najmu. Popyt na mieszkania jest kilkukrotnie wyższy od podaży. Mieszkania dla rozwoju są jednym z głównych narzędzi lokalnej wspólnoty służących poprawie jakości życia i chroniących przed depopulacją.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu przedyskutowania zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.

Aleksander Jankowski

Aleksander Jankowski – Dyrektor ds. Finansowania Inwestycji

Przeczytaj jeszcze:
Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis