Doradztwo w zakresie WPF dla JST

Na czym polega doradztwo w zakresie WPF dla JST

Aesco oferuje merytoryczne wsparcie przy tworzeniu uchwały WPF. Nasze zadania oparte są na przygotowaniu załącznika nr 1 i 3 do uchwały w sprawie WPF oraz doradztwo merytoryczne w ocenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Korzyści dla JST

Klient otrzymuje gwarancję, że uchwała WPF stworzona przy wsparciu zespołu Aesco spełnia wymagania określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. przedstawia rzetelny obraz sytuacji finansowej oraz jest realistyczna, co oznacza, że przedstawia ścisły związek pomiędzy przyjętymi wartościami liczbowymi a treścią objaśnień do WPF.

Usługa pozwala na znaczące skrócenie prac przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej aktualizacji. Dzięki współpracy z Aesco klient otrzymuje produkt jakościowo stanowiący podstawę do uzyskania pozytywnej opinii z RIO w sprawie uchwały WPF.

Jak pomagamy

Nasze prace swoim zakresem obejmują następujące elementy:

 1. ocena WPF pod kątem merytorycznym,
 2. przygotowywanie załącznika nr 1 (część tabelaryczna) i Załącznika nr 3 (opis prognozowanych wartości) do uchwały w sprawie WPF,
 3. doradztwo w zarządzaniu Wieloletnią Prognozą Finansową,
 4. konsultowanie zmian Wieloletnich Prognoz Finansowych, w tym rekomendacje zmian do WPF w celu spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, inne akty prawa),
 5. przygotowywanie wariantów WPF w celu testowania różnych sposobów finansowania inwestycji lub spłaty długu,
 6. proponowanie działań zapobiegających naruszeniu art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych,
 7. analiza potencjału inwestycyjnego JST – weryfikacja możliwości finansowania inwestycji i ocena perspektyw realizacji inwestycji w latach kolejnych,
 8. bieżące konsultacje w zakresie usługi, w tym z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Dla kogo

 1. Gminy
 2. Miasta na prawach powiatu
 3. Powiaty

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis