Audyt prawidłowości funkcjonowania jednostek

Czym jest audyt prawidłowości funkcjonowania jednostek?

Audyt prawidłowości funkcjonowania jednostek dotyczy wszelkich podmiotów, referatów, departamentów etc. podległych pod jednostki samorządu terytorialnego.

Specyfiką tego rodzaju audytu jest sprawdzenie – przy uwzględnieniu specyfiki działania danej jednostki – czy występują potencjalne nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu oraz wskazanie zakresu tych odstępstw.

Korzyści dla JST

Klient, dla którego prowadzony jest audyt prawidłowości funkcjonowania jednostki, uzyskuje pełen pakiet korzyści, a w szczególności taki audyt:

 1. diagnozuje odstępstwa i nieprawidłowości,
 2. pomaga kierownictwu w sprawowaniu efektywnej kontroli nad jednostką,
 3. zwiększa odpowiedzialność wśród pracowników zarówno w kadrze zarządzającej (dyrektorzy, kierownicy), jak również wśród pracowników niższego szczebla,
 4. inicjuje wdrożenie racjonalnych, efektywnych procedur wewnętrznych,
 5. usprawnia procesy funkcjonowania jednostki,
 6. doprowadza do zmian nieefektywnych rozwiązań,
 7. wpływa bezpośrednio lub pośrednio na unikanie czy ograniczenie potencjalnych strat, mogących powstać w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk,
 8. uszczelnia procedury kontrolne,
 9. obliguje do przestrzegania przyjętych norm i zasad,
 10. wpływa na doskonalenie procesów wewnątrz jednostki,
 11. pomaga w kształtowaniu wizerunku jednostki jak wiarygodnego partnera.

Jak pomagamy

Audyt prawidłowości funkcjonowania jednostki obejmuje swoim zakresem całość bądź wybrany fragment działalności danej jednostki. To, jakim zakresem audytu ma być objęta jednostka, zależy od osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad daną jednostką.

Do najczęściej wybieranych przez naszych klientów obszarów należą:

 1. audyt faktycznego zakresu odpowiedzialności kierowników jednostki w stosunku do zakresu określonego w regulaminie bądź statusie jednostki,
 2. mechanizmy raportowania,
 3. zasady reprezentacji jednostki, w tym kwestie związane z pełnomocnictwem i prokurą,
 4. zakres działania jednostki,
 5. możliwości naruszenia i kontroli dyscypliny finansów danej jednostki,
 6. system zamówień publicznych i proces dokonywania zakupów,
 7. analiza procesu i przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego,
 8. analiza poziomu akceptacji i upoważnień dla procesów realizowanych przez jednostkę,
 9. analiza procedur dokonywania i akceptacji zakupów oraz inwestycji.

Dla kogo

 1. Zarząd spółki komunalnej,
 2. Wójt,
 3. Burmistrz,
 4. Sekretarz,
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych JST.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis