Tworzenie spółek komunalnych

Po co tworzymy spółki komunalne?

Działalność spółek komunalnych opiera się na korzystaniu z mienia komunalnego i nie jest nastawiona na zysk, a na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności.

W ostatnich latach obserwujemy, że coraz więcej samorządów decyduje się na utworzenie spółki komunalnej. Uznaje się powszechnie, że wraz z powołaniem spółki komunalnej i powierzeniem jej zadań gminy, powstaje podmiot o większej autonomii, zarządzający swoim majątkiem, zainteresowany zwiększaniem efektywności gospodarowania.

Pozytywne efekty tych działań (wypracowany zysk) pozostają w spółce i mogą służyć jej rozwojowi np. poprzez inwestycje w rozbudowę lub odnowienie majątku. Co więcej – zobowiązania kredytowe zaciągane przez spółkę nie konsolidują się z długiem JST.

Korzyści dla JST

 1. określenie zakresów działalności spółki komunalnej,
 2. informacje na temat prawnych uwarunkowań powołania i działalności spółki komunalnej,
 3. analiza zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych,
 4. analiza SWOT,
 5. prognoza przychodów i kosztów, rachunku wyników, bilansu, wyliczenie potencjalnej rentowności,
 6. analiza możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz (zdolności kredytowej),
 7. określenie skutków prawnych przekształcenia,
 8. wzór uchwały dot. powołania spółki,
 9. rekomendacja co do celowości powołania spółki.

Jak pomagamy

Zespół Aesco Group wspiera klientów w ocenie i całościowej realizacji procesu powoływania spółek komunalnych.

W ramach współpracy naszym klientom oferujemy następujące wsparcie:

Przygotowanie „Studium powołania spółki komunalnej”:

 1. określenie zakresów działalności spółki komunalnej,
 2. informacje na temat prawnych uwarunkowań powołania i działalności spółki komunalnej,
 3. analizę zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych,
 4. analizę SWOT,
 5. prognozę przychodów i kosztów, rachunku wyników, bilansu, wyliczenie potencjalnej rentowności,
 6. analizę możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz (zdolności kredytowej),
 7. określenie skutków prawnych przekształcenia,
 8. wzór uchwały dotyczącej powołania spółki,
 9. rekomendację co do celowości powołania spółki.

Wykonanie doradztwa prawno-ekonomicznego w zakresie utworzenia spółki komunalnej zgodnie z założeniami przedstawionymi w Studium powołania:

 1. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy o powołaniu spółki komunalnej i wyposażeniu jej w majątek wystarczający na działanie,
 2. przygotowanie projektu umowy Spółki,
 3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do powołania Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 4. przygotowania dokumentów do rejestracji Spółki w KRS,
 5. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy powierzającej Spółce zadania Gminy w zakresie wynikającym ze Studium powołania,
 6. przygotowanie umowy wykonawczej (ramowej) w zakresie realizacji zadań Gminy,
 7. opracowanie koncepcji wniesienia do Spółki majątku i pracowników Gminy związanych z powierzonymi Spółce zadaniami Gminy do Spółki w sposób zapewniający optymalizację podatkową dla obu podmiotów.

Dla kogo

 1. Gmina,
 2. Powiat,
 3. Województwo.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis