Program postępowania naprawczego

Na czym polega program postępowania naprawczego w finansach

Dokument wymagany w sytuacji braku możliwości uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub budżetu oraz wystąpienia zagrożenia realizacji zadań publicznych.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji RIO wzywa samorząd do uchwalenia programu naprawczego i przedłożenia go RIO w celu zaopiniowania w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. W dalszych działaniach jednostka samorządowa zobowiązana jest wprowadzić odpowiednie działania naprawcze na podstawie programu postępowania naprawczego.

Korzyści dla JST

  1. realistyczny plan działań naprawczych,
  2. dotrzymanie terminów ustawowych,
  3. możliwość skorzystania z doświadczenia doradcy, który specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania dla sektora JST.

Jak pomagamy

Współpraca z Aesco Group przy tworzeniu programu postępowania naprawczego obejmuje przede wszystkim określenie najważniejszych potrzeb gminy, które należy pokryć mimo wprowadzenia programu oszczędności, jak np. zabezpieczenie środków na wkłady własne do inwestycji dotowanych z UE.

Program postępowania naprawczego musi zawierać co najmniej:

  1. analizę stanu finansów JST, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych,
  2. plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia realizacji zadań publicznych przez JST oraz zachowania relacji określonej w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,
  3. przewidywane efekty finansowe poszczególnych, planowanych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Zespół Aesco Group przygotował już wiele programów postępowania naprawczego dla gmin i powiatów na terenie całej Polski. Wszystkie nasze programy naprawcze uzyskały pozytywną opinię właściwych RIO oraz z sukcesem zostały wdrożone, a niektóre już w pełni zrealizowane.

Po przygotowaniu dokumentu opisowego oraz bezpiecznej Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierającej działania naprawcze, Aesco Group jest gotowe udzielić wsparcia władzom jednostki w przekonaniu radnych do poparcia zaproponowanego planu działań.

Dla kogo

  1. Gmina
  2. Powiat
  3. Województwo

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis