Studia Wykonalności

Jak zrealizować przedsięwzięcie w sposób najbardziej korzystny dla gminy, miasta?

Czy gminę stać na inwestycję? Jak sfinansować projekt, by nie stał się dla miasta zbyt dużym obciążeniem? Czy realizacją powinna zająć się gmina bezpośrednio czy przez spółkę komunalną?

Te i inne pytania często pojawiają się w głowach skarbników, wójtów i burmistrzów. Odpowiedzi na nie pozwala znaleźć właściwie przygotowane studium wykonalności inwestycji.

Studium Wykonalności jest dokumentem, który dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Analiza obejmuje uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe i organizacyjne związane z planowaną inwestycją.

Studia wykonalności przygotowane przez Aesco Group wyróżnia ukierunkowanie analiz na późniejszą, praktyczną realizację projektu w uwarunkowaniach specyficznych dla danej gminy czy miasta.

Korzyści dla JST

 1. obiektywne uzasadnienie efektów gospodarczych i społecznych planowanej inwestycji,
 2. obiektywna analiza wymaganych nakładów,
 3. analiza czynników ryzyka przedsięwzięcia.

Jak pomagamy

Studium wykonalności może mieć charakter wstępny lub końcowy.

Wstępne studium opracowuje się na etapie pomysłu i rozważań wariantów realizacji projektu. Służy ono głównie wstępnej analizie celowości realizacji przedsięwzięcia i wstępnej ocenie możliwości wariantowania, czasem wyłonieniu najkorzystniejszego wariantu.

Końcowe studium opracowuje się na potrzeby wykonawcze, prezentacji stronom zainteresowanym, pozyskania kapitału na realizację inwestycji: organom administracji, bankom, instytucjom finansującym.

Studium wykonalności zawiera następujące elementy:

 1. analiza ogólna otoczenia projektu i analizy sektorowe,
 2. cele realizacji projektu,
 3. analiza alternatywnych wariantów realizacji,
 4. charakterystyka przyjętych rozwiązań technicznych,
 5. analiza finansowa,
 6. analiza ekonomiczna,
 7. analiza prawna,
 8. analiza wrażliwości i ryzyka,
 9. oraz inne według specyfiki inwestycji,
 10. wnioski.

Wnioski ze studium wykonalności pozwalają odpowiedzieć na pytania:

 1. jakie są cele projektu i jak chcemy je osiągnąć?
 2. czy w ogóle realizować inwestycję czy nie?
 3. który wariant realizacji przyjąć?
 4. skąd pozyskać kapitał na inwestycje spółki komunalnej?
 5. jakie przyniesie skutki finansowe i społeczne?
 6. czy JST jest przygotowana formalnie i organizacyjnie do realizacji procesu utworzenia spółki?
 7. jakie będą zagrożenia i ryzyko na etapie realizacji i eksploatacji?

Z wiedzy i praktycznego doświadczenia zespołu ekspertów Aesco Group w zakresie przygotowania studium wykonalności skorzystało już kilkadziesiąt samorządów.

Dla kogo

 1. Gmina,
 2. Powiat,
 3. Województwo.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis