Audyt finansowo-organizacyjny

Czym jest audyt finansowo-organizacyjny?

Audyt finansowo-organizacyjny to narzędzie dla wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty, które pozwala na upewnienie się, że dana jednostka organizacyjna pracuje efektywnie oraz w sposób zgodny z przepisami prawa.

Audyt finansowo-organizacyjny obejmuje swoim zakresem najbardziej obszerny katalog zagadnień audytowych, których celem jest ocena funkcjonowania wskazanej organizacji:

 1. spółki,
 2. zakładu budżetowego,
 3. innej budżetowej jednostki organizacyjnej, w tym:
 • spółki wodno-kanalizacyjnej,
 • innej spółki komunalnej,
 • zakładu gospodarki komunalnej,
 • OSiR,
 • ośrodka, domu kultury,
 • ośrodka pomocy społecznej,
 • samego urzędu.

Audyt finansowo-organizacyjny JST to:

01.

Obszar organizacyjny:

 1. ocena obszaru organizacyjnego jednostki (statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania),
 2. ocena obszaru gospodarki finansowej, w tym ocena procesu udzielania zamówień i mechanizmów realizacji płatności,
 3. ocena obszaru kontroli zarządczej,
 4. ocena ochrony danych osobowych,
 5. ocena obszaru IT.
02.

Obszar operacyjny – przykładowy:

 1. weryfikacja zasadności, oszczędności oraz gospodarności ponoszonych wydatków w wybranych okresach, w tym np. badanie procedur kontraktowania dostaw, usług i robót budowlanych,
 2. weryfikacja struktury zatrudnienia jednostki oraz ocena wypłat wynagrodzeń oraz innych składników wynagrodzeń w wybranych okresach,
 3. weryfikacja zasadności zawieranych umów/kontraktów z osobami fizycznymi/kontrahentami oraz ocena wydatkowania tych środków, w tym ocena potwierdzenia wykonania prac/produktów.
03.

Obszar finansowy – analiza:

 1. sprawozdań finansowych za poprzednie 3 lat (wraz z trendami),
 2. przychodów i kosztów (wraz z trendami),
 3. cen i marż (wraz z trendami),
 4. istotnych pozycji bilansu (wraz z trendami),
 5. wydatków inwestycyjnych według działalności/lokalizacji oraz według celu,
 6. zobowiązań wynikających z podpisanych/rozpoczętych umów związanych z inwestycjami,
 7. przyznanych dotacji wraz z przeglądem dokumentacji (z finansowego punktu
  widzenia).

Jak pomagamy

Zakres prac jest ściśle związany z indywidualną sytuacją audytowanego podmiotu i potrzebami. W zależności od potrzeb zakres prac może obejmować:

Obszar organizacyjny:

 1. organizacja jednostki w tym statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
 2. gospodarka finansowa, w tym ocena procesu udzielania zamówień i mechanizmów realizacji płatności,
 3. kontroli zarządczej,
 4. ochrony danych osobowych,

Obszar operacyjny:

 1. oszczędności oraz gospodarności ponoszonych wydatków,
 2. badanie procedur kontraktowania dostaw, usług i robót budowlanych,
 3. struktura zatrudnienia jednostki oraz ocena wypłat wynagrodzeń oraz innych składników wynagrodzeń,
 4. zasadność zawierania umów/kontraktów z osobami fizycznymi/kontrahentami oraz ocena wydatkowania tych środków, w tym ocena potwierdzenia wykonania prac/produktów.

Obszar finansowy (analizy przekrojowe):

 1. sprawozdania finansowe,
 2. przychody i koszty (wraz z trendami),
 3. ceny i marże (wraz z trendami),
 4. istotne pozycje bilansu (wraz z trendami),
 5. wydatki inwestycyjne według działalności/lokalizacji oraz według celu,
 6. zobowiązania wynikające z podpisanych/rozpoczętych umów związanych z inwestycjami,
 7. przyznane dotacje wraz z przeglądem dokumentacji pod kątem finansowym.

Nasze prace obejmuje również wypracowanie rekomendacji i zaleceń wraz ze wskazaniem optymalnego scenariusza działań.

Korzyści dla Klienta

Najczęściej potrzeba przeprowadzenia audytu pojawia się w sytuacji, gdy:

 1. diagnoza problemów w funkcjonowaniu danej jednostki,
 2. wskazanie obszarów z potencjałem zwiększenia efektywności działania,
 3. zapewnienie funkcji nadzoru właścicielskiego przez samorząd,
 4. badanie możliwych wariantów dalszego funkcjonowania jednostki (w tym scenariuszy przekształcenia),
 5. raport otwarcia – przy zmianie organów (prezes lub dyrektor jednostki) raport z audytu zapewnia “czysty start”.

Dla kogo

 1. Skarbnik,
 2. Sekretarz,
 3. Wójt,
 4. Burmistrz.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis