Analiza efektywności wydatków JST

Na czym polega analiza efektywności wydatków JST?

Analiza kluczowych kategorii wydatków ponoszonych przez JST i porównanie ich z wydatkami ponoszonymi przez JST z danej grupy porównawczej.

Jest to doskonałe narzędzie dla włodarzy JST do poszukiwania ewentualnych nadmiernych wydatków i jest wstępem do opracowania programu optymalizacji wydatków.

Korzyści dla JST

 1. wskazanie kluczowych wydatków JST,
 2. ocena efektywności wydatków w kontekście grupy porównawczej i standardów sektorowych,
 3. rekomendacje kierunkowych działań poprawiających efektywność wydatków,
 4. docelowo ograniczenie nieuzasadnionych wydatków i poprawa stanu finansów JST.

Jak pomagamy

Analiza ponoszonych wydatków w kontekście ich efektywności jest dokonywana metodą benchmarkingu i jest wykorzystywana w najważniejszych  obszarach z punktu widzenia całkowitych wydatków tj.:

 1. administracja publiczna – analiza zatrudnienia w Urzędzie Gminy i innych jednostkach organizacyjnych, w tym wydatkowanie środków na usługi obce, zużycie materiałów, etc.,
 2. pomoc społeczna – koszty prowadzenia DPS, wydatki administracyjne,
 3. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną – sposób realizacji zadań w tym zakresie, analiza kosztów dopłat do taryf, analiza opłat za energię elektryczną, w szczególności oświetlenie placów i ulic,
 4. gospodarka odpadami – organizacja zarządzania odpadami w Gminie, koszty systemu dla Gminy i mieszkańców,
 5. utrzymanie dróg, zieleni miejskiej etc. – koszty bieżące ponoszone na utrzymanie dróg i terenów zielonych, sposób organizacji usług komunalnych,
 6. mieszkalnictwo – zarządzanie zasobem mieszkaniowym, koszty administracji, zaległości czynszowe, koszty remontów i utrzymania budynków komunalnych.

Dla kogo

 1. Gmina
 2. Powiat
 3. Województwo

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis