Kadra zarządzająca

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu Aesco Group

Ekspert i praktyk rynku kapitałowego z 15-letnim doświadczeniem w obszarze finansowania długu samorządowego. Twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST.

Pokaż więcej

W dorobku zawodowym ma ponad 500 zrealizowanych projektów pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, kredyty, wykupy wierzytelności.

Doświadczenie zdobywał na stanowiskach menadżerskich i w zarządach spółek sektora finansów i bankowości. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce banku dla sektora publicznego.

Zarządzał Domem Maklerskim, a jako menadżer nadzorował projekty pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez rynek kapitałowy, kredytowy i sekurytyzację. Regularnie publikuje w periodykach związanych z finansami sektora publicznego, w tym. mi. in w piśmie „Wspólnota”. Jest wykładowcą akademickim oraz autorem książki „Wpływ kryzysu COVID-19 na finanse JST – jak praktycznie uratować je przed zapaścią”

Prowadził szkolenia organizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Posiada również kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu księgowy budżetowy wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Rachunkowość i zarządzanie” na SGH oraz „Prawo podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Łukasz Wielec

Wiceprezes Zarządu Aesco Group

Specjalista w zakresie finansów samorządowych. Wiceprezes zarządu, twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST.

Pokaż więcej

Specjalizuje się w analizach finansowych i strategicznych dla samorządów oraz przedsiębiorstw. Ekspert w przygotowaniu studiów wykonalności, tworzeniu biznes planów oraz projektach związanych z funduszami UE. Jest autorem ponad 80 wniosków dofinansowanych ze środków UE (projektów inwestycyjnych, B+R na kwotę przekraczającą 150 mln zł). Doświadczenie zdobywał w branży IT i telekomunikacyjnej, m.in. w Exatel SA (specjalista koordynator w Biurze Polityki Kapitałowej i Finansów), TDC Internet Polska SA (kierownik Działu Strategii), Netia SA (starszy analityk biznesowy), ZEP-INFO Sp. z o.o. (dyrektor finansowy, wiceprezes zarządu).

Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów.

Członek zarządu Mazowieckiego Klastra ICT, doradca zarządu Wschodniego Klastra ICT (branża teleinformatyczna), Ekspert Krajowej Sieci Usług PARP, Krajowej Sieci Innowacji PARP, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Ekspert w European Secretariat for Cluster Analyses a także ekspert w instytucjach akredytowanych przy Ministerstwie Innowacji i Rozwoju (Netrix, Triada).

Magister Zarządzania i Marketingu SGH w Warszawie, posiada tytuł MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis