Audyt spółek komunalnych

Czym jest audyt spółek komunalnych?

Audyt w spółkach komunalnych prowadzony jest na podstawie decyzji zarządu danej spółki i jest zarazem doskonałym narzędziem wsparcia dla podejmowanych działań przez zarząd spółki.

Forma i charakter prowadzenia audytu w spółce w dużej mierze zależy od zarządu spółki. To zarząd spółki wyznacza kierunek działań i to zarządowi spółki służy audyt.

Korzyści dla JST

Audyt wewnętrzny w spółce powinien być dostosowany do jej wielkości i struktury.

Audytorzy nie są odpowiedzialni za procesy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, ale poprzez swoje oceny, badania, analizy i zalecenia, wspierają zarząd we właściwej realizacji tych procesów.

Ponadto przeprowadzenie audytu może również wpłynąć na zwiększenie efektywności realizowanych zadań, oszczędności czy wydajności.

Jak pomagamy

W zależności od oczekiwań klientów nasi specjaliści ds. audytu (certyfikowani audytorzy) przeprowadzają audyt w obszarze zadań realizowanych przez spółki komunalne, m.in.:

 1. ochrona zdrowia,
 2. gospodarka wodno-ściekowa,
 3. utrzymanie czystości,
 4. lokalny transport zbiorowy,
 5. utrzymanie dróg,
 6. gospodarka nieruchomościami,
 7. edukacja publiczna,
 8. pomoc społeczna.

W związku z tym, że prowadzenie przez spółki komunalne gospodarki ekonomiczno-finansowej powinno być realizowane w sposób skuteczny, oszczędny i wydajny, audyt dotyczy w szczególności:

 1. regulaminów,
 2. procedur,
 3. procesów,
 4. zarządzania ryzykiem (operacyjnym, finansowym, zarządczym etc.),
 5. systemów informatycznych,
 6. praktyk cenowych,
 7. innych wskazanych przez spółki komunalne.

Powyższy zakres audytu dotyczyć może wybranych komórek organizacyjnych lub całej spółki.

Dla kogo

 1. Zarząd spółki komunalnej,
 2. Wójt,
 3. Burmistrz,
 4. Sekretarz,
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych JST zajmujący się sprawami spółek komunalnych.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis