Audyt problemowy

Czym jest audyt problemowy?

Audyt obszarów problemowych to narzędzie, które może być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego do identyfikacji i naprawy problemów w swojej działalności.

Proces audytu jest zwykle inicjowany jako proces wewnętrzny, który wymaga od pracowników danej jednostki samodzielnego zgłaszania wszelkich obaw związanych z funkcjonowaniem jednostki lub warunkami pracy.

Korzyści dla JST

 1. diagnoza zaistniałego problemu przez zespół audytorów biegłych w przepisach i najlepszych praktykach sfery publicznej,
 2. pozyskanie niezależnej opinii w badanym obszarze,
 3. wypracowanie rekomendacji na temat dalszego scenariusza działań,
 4. możliwość przedstawienia wniosków z audytu wobec interesariuszy, w tym w przypadku ewentualnych spraw sądowych, jeżeli takie by wynikły.

Jak pomagamy

Obszary problemowe objęte tego rodzaju audytem obejmują najczęściej:

 1. regulaminy i procedury wewnętrzne, które mają wpływ na działalność jednostki,
 2. badanie działań osób odpowiedzialnych za działanie jednostki, które mogą potencjalnie narazić na straty finansowe i wizerunkowe,
 3. mechanizmy zarządzania wiedzą (dzielenie się wiedzą) i proces komunikacji między pracownikami w ramach wydziałów danej jednostki,
 4. plany strategiczne, które precyzyjnie określają cele i zadania jednostki,
 5. identyfikacja kluczowych mierników (jakościowych i finansowych) mających wpływ na wyniki jednostki,
 6. identyfikacja i zarządzanie kluczowym ryzykiem jednostki,
 7. identyfikacja obszarów z najwyższym i najniższym potencjałem wzrostu danej jednostki.

Dla kogo

 1. Wójt, burmistrz, prezydent, starosta, a także sekretarz lub skarbnik,
  który otrzymał informację o istniejącym problemie, który wymaga niezależnego spojrzenia zewnętrznych ekspertów,
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub spółki komunalnej
  świadomy potrzeby audytu w wybranym obszarze, poszukujący optymalnego rozwiązania i ewentualnego przedstawienia wyników także władzom samorządu.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis