Audyt oszczędnościowy

Czym jest audyt oszczędnościowy?

Audyt oszczędnościowy wskazuje na potencjalne rezerwy finansowe przy realizacji zadań samorządów. Audyt oszczędnościowy dotyczy zbadania efektywności wydatków ze wskazanego obszaru działalności samorządu lub jego jednostki organizacyjnej.

Audyt oszczędnościowy może być przeprowadzony również przekrojowo tj. obejmować swoim zakresem działalność całego samorządu i wówczas jego celem jest wskazanie obszarów nieefektywności. Stanowi to doskonały punkt wyjścia do dalszych pogłębionych analiz w tych obszarach.

Korzyści dla JST

 1. zbadanie audytowanego obszaru przez zespół niezależnych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sferze finansów publicznych,
 2. wskazanie, które elementy badanego zakresu są realizowane możliwie najefektywniej, a których obszarów efektywność należy podnieść,
 3. zestaw rekomendacji optymalizacyjnych zgodnych z przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami stosowanymi w podobnych samorządach lub jednostkach,
 4. propozycje scenariuszowego wdrożenia rekomendowanych zmian.

Jak pomagamy

Jesteśmy w stanie wskazać potencjalne oszczędności dokonując szczegółowej analizy ponoszonych wydatków w kontekście ich efektywności z wykorzystaniem metody benchmarkingu (analiza porównawcza).

Analiza taka jest przeprowadzana dla najważniejszych obszarów z punktu widzenia całkowitych wydatków tj.:

 1. administracja publiczna – analiza zatrudnienia w Urzędzie Gminy i innych jednostkach organizacyjnych, w tym wydatkowanie środków na usługi obce, zużycie materiałów etc.,
 2. pomoc społeczna – koszty prowadzenia DPS, wydatki administracyjne,
 3. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną – sposób realizacji zadań w tym zakresie, analiza kosztów dopłat do taryf, analiza opłat za energię elektryczną, w szczególności oświetlenie placów i ulic,
 4. gospodarka odpadami – organizacja zarządzania odpadami w Gminie, koszty systemu dla Gminy i mieszkańców,
 5. utrzymanie dróg, zieleni miejskiej etc. – koszty bieżące ponoszone na utrzymanie dróg i terenów zielonych, sposób organizacji usług komunalnych,
 6. mieszkalnictwo – zarządzanie zasobem mieszkaniowym, koszty administracji, zaległości czynszowe, koszty remontów i utrzymania budynków komunalnych.

Dla każdego obszaru dokonujemy oceny efektywności wydatków w kontekście grupy porównawczej i standardów sektorowych. Dzięki temu wskazujemy obszary kluczowe z punktu widzenia wydatków oraz dokonujemy oceny ich efektywności na tle podobnych gmin.

Jesteśmy również gotowi przedstawić propozycję kierunkowych działań (rekomendacje) poprawiających efektywność wydatków. Nasze doświadczenia w realizacji audytu oszczędnościowego pokazuje, że wdrożenie zaproponowanych rozwiązań, które zoptymalizują wydatki, pozwalają gminom na generowanie wyższej nadwyżki bieżącej w budżecie.

Dla kogo

 • Skarbnik
  poszukujący oszczędności dla napiętego budżetu,
 • Włodarz (wójt, burmistrz, prezydent, starosta)
  dostrzegający obszary nieefektywności w swoim samorządzie i oczekujący niezależnego spojrzenia,
 • Kierownik referatu, dyrektor jednostki organizacyjnej lub prezes spółki komunalnej
  mający przed sobą konieczność zoptymalizowania działalności w obliczu rosnących kosztów.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis