Audyt oświaty

Czym jest audyt oświaty?

Oświata stanowi największy składnik wydatków budżetu w samorządzie. Z roku na rok różnica pomiędzy wartością otrzymywanej subwencji a kosztem oświaty jest coraz większa.

Zaangażowanie środków własnych samorządu w oświatę można zminimalizować. Warto sprawdzić w jakim kierunku zmierza obecny model organizacji systemu oświaty w samorządzie i jakie zmiany są w nim niezbędne, by zracjonalizować finansowanie sieci placówek oświatowych.

Celem audytu oświaty jest wskazanie indywidualnych, realnych do wdrożenia rozwiązań oszczędnościowych, które pozwolą zachować poziom nauczania.

Korzyści dla JST

Do korzyści z przeprowadzonego audytu oświaty niewątpliwie należy zaliczyć:

 1. uzyskanie obiektywnej oceny organizacji oświaty samorządzie,
 2. uzyskanie przez władze gminy, miasta czy powiatu kompletnej i przejrzystej informacji na temat możliwych zmian, których efektem będą oszczędności budżetu przy zachowaniu poziomu edukacji,
 3. wypracowanie rekomendowanego scenariusza wdrożenia zmian wraz z realnym harmonogramem wdrożenia i osób zaangażowanych w zmiany,
 4. pełne wsparcie audytorów w przedstawieniu proponowanych zmian i dyskusji nad nimi z dyrektorami placówek – audytorzy prowadzący są doświadczonymi szkoleniowcami,
 5. możliwość późniejszego doradztwa w bieżącym wprowadzaniu zmian w życie.

Jak pomagamy

Zakres prac jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Najczęściej audyt oświaty obejmuje:

 1. analizę wskaźnikową dochodów i wydatków na oświatę z porównaniem do podobnych samorządów,
 2. analizę uzyskiwanej subwencji oświatowej,
 3. analizę arkuszy organizacyjnych,
 4. analizę etatów, liczby uczniów i oddziałów,
 5. analizę rekrutacji uczniów spoza obwodu,
 6. analizę realizacji opinii i orzeczeń uczniów,
 7. analizę zatrudnienia obsługi i administracji wraz z badaniem realnie wykonywanych obowiązków.

 

Audyt oświaty może objąć następujące placówki prowadzone przez samorząd:

 1. szkoły podstawowe,
 2. szkoły ponadpodstawowe,
 3. przedszkola,
 4. jednostki edukacji włączającej (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
 5. inne jednostki organizacyjne w oświacie (internaty, bursy),
 6. jednostki wspólnej obsługi (CUW, ZEAS i analogiczne).

 

Wynikiem prac jest przygotowane dla klienta sprawozdanie z audytu wraz z rekomendacjami, które:

 1. opierają się o realne założenia,
 2. są możliwa do wdrożenia w danym samorządzie,
 3. są zgodne z obowiązującym prawem.

 

Nasi Klienci sygnalizują, że kluczowe dla powodzenia we wdrażaniu rozwiązań jest przedstawienie i przedyskutowanie najważniejszych wniosków w gronie interesariuszy audytu oświaty, np. dyrektorów szkół, radnych i innych. Samo wdrożenie rozwiązań wymaga podjęcia decyzji przez Klientów. Udzielamy wsparcia np. w sprawdzeniu, czy dyrektorzy wdrożyli oczekiwane zmiany do arkuszy organizacyjnych.

Dla kogo

 • Wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta, starosta,
  który chce zyskać narzędzia do aktywnego zarządzania organizacją oświaty i wydatkami na nią,
 • Skarbnik,
  dla którego obciążenie wydatkami oświaty sprawia, że zbilansowanie budżetu staje się wyzwaniem (lub stanie się za chwilę),
 • Kierownik referatu oświaty
  zainteresowany opinią niezależnych specjalistów do potwierdzenia jego własnych spostrzeżeń oraz wskazania dodatkowych możliwości zoptymalizowania funkcjonowania oświaty,
 • Radni gminy
  chcący poznać możliwości optymalizacji funkcjonowania oświaty – do przeprowadzenia prac niezbędna jest akceptacja władz wykonawczych JST.

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis