Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Czym jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne?

Realizacja gminnych inwestycji w nowatorskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest coraz popularniejszą formą realizacji inwestycji z udziałem JST.

Dla budżetu gminy główną zaletą formuły PPP jest brak konieczności ponoszenia znacznych kosztów przez stronę samorządową, a tym samym brak dodatkowego zadłużenia (zdecydowana część wynagrodzenia Partnera Prywatnego stanowić może wydatek majątkowy JST). Dla mieszkańców gminy PPP to poprawa jakości świadczonych usług.

Główną trudnością w realizacji przedsięwzięcia w formule PPP jest konieczność takiego przygotowania projektu, aby partner prywatny dostrzegł jego potencjał i zgłosił chęć udziału w nim. Pamiętać należy, że obecnie obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, jest przygotowanie szczegółowo opisanych analiz przedrealizacyjnych, które winny udzielić jednoznacznej odpowiedzi w zakresie zasadności i możliwości realizacji planowanego projektu PPP.

Jak pomagamy?

Eksperci z Aesco Group z sukcesem wsparli szereg JST w przygotowaniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasze usługi doradcze w zakresie PPP obejmują kompleksowe wsparcie przy projektach PPP, w tym:

  1. organizację projektu,
  2. wykonanie analizy przedrealizacyjnej,
  3. wykonanie testu partnera prywatnego,
  4. przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego,
  5. wsparcie przeprowadzeniu negocjacji i wyborze partnera prywatnego.

Dla kogo

  1. Gminy,
  2. Miasta na prawach powiatu,
  3. Powiaty.
Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis