Analiza strategiczno – finansowa JST

Na czym polega analiza strategiczno – finansowa JST

Analiza strategiczno-finansowa JST to usługa oparta na kompleksowej analizie sytuacji finansowej JST.

Eksperci Aesco przeprowadzają szczegółową ocenę struktury dochodów i wydatków, badają aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową, poziom zadłużenia i obsługi długu oraz sytuację wskaźnikową w oparciu o art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Efektem prac jest raport podsumowujący finanse JST oraz jego efektywność finansową na tle grupy porównawczej.

Korzyści dla JST

Analiza stanu finansów JST to przygotowany w formie raportu całościowy obraz podsumowujący wyniki analizy finansów z uwzględnieniem mocnych i słabych stron.

Dodatkową korzyścią dla klienta stanowią propozycję działań optymalizacyjnych w zakresie nadwyżki bieżącej wraz z harmonogramem ich wprowadzenia oraz rekomendacje na temat optymalizacji struktury zadłużenia.

Proponowane rozwiązania prowadzą do zwiększenia możliwości JST w zakresie finansowania nowych inwestycji w kolejnych latach.

Jak pomagamy

Analiza strategiczno-finansowa dla naszych klientów obejmuje takie kwestie, jak:

  1. analiza ponoszonych i planowanych wydatków w kontekście ich efektywności – szczegółowe badanie obszarów takich jak m. in. administracja publiczna, oświata, pomoc społeczna i inne (na tle grupy porównawczej),
  2. wskazanie propozycji rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności finansowej JST,
  3. ocena sytuacji finansowej – przegląd struktury dochodów i wydatków wraz z analizą zmian nadwyżki operacyjnej oraz wskazanie czynników ją kształtujących. Dodatkowo ocena obejmuje przesunięcia zobowiązań operacyjnych, zobowiązań wynikających z umów dotyczących realizacji inwestycji wraz z opinią na temat nadwyżki środków finansowych,
  4. przeprowadzenie analizy sytuacji zadłużeniowej – to badanie poziomu długu, racjonalności jego pozyskania oraz harmonogramu spłat wynikających z WPF. Sprawdzamy zdolność JST do obsługi istniejących i planowanych zobowiązań wynikających z aktów prawnych oraz możliwe rozwiązania w kierunku optymalizacji struktury zadłużenia,
  5. analiza wskaźnikowa polega na badaniu relacji i zależności wybranych obszarów i pozycji finansowych na tle grupy porównawczej,
  6. symulacja sytuacji finansowej JST z uwzględnieniem obecnych rozwiązań, trendów i tendencji oraz przy scenariuszu zwiększenia efektywności,
  7. oszacowanie zdolności finansowej JST wraz z odniesieniem do realizacji obecnych i planowanych zadań inwestycyjnych.

Dla kogo

  1. Gminy
  2. Miasta na prawach powiatu
  3. Powiaty

Zespół sprzedażowy

Hubert Olbrycht

505 142 720
h.olbrycht@aesco.pl

Województwa:

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

Kamil Wawrzyński

509 529 079
k.wawrzynski@aesco.pl

Województwa:

lubelskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Agnieszka Kulig

881 410 127
a.kulig@aesco.pl

Województwa:

zachodniopomorskie

lubuskie

Grzegorz Józefów

696 440 567
g.jozefow@aesco.pl

Województwa:

łódzkie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis