Finansowanie spółki komunalnej MOSiR Radom na kwotę 88,5 mln zł

Aesco Group kończy projekt pozyskania finansowania dla spółki komunalnej Miasta Radom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. MOSIR Radom zamierza wybudować halę widowiskowo-sportową, stadion oraz korty tenisowe o wartości ok. 130 mln zł. Część z tej inwestycji zostanie sfinansowana z emisji obligacji korporacyjnych o wartości ok. 88,5 mln zł.

Finansowanie spółki komunalnej.

Zadaniem Aesco Group było opracowanie koncepcji finansowania spółki komunalnej i przygotowanie modelu finansowego. Założenie wstępne było także, że finansowanie zostanie udzielone przez bank lub dom maklerski działający w Polsce, w formie obligacji wyemitowanych przez MOSiR na podstawie Programu Emisji Obligacji na lata 2016-2018. Co ważne MOSiR zamierzał pozyskać finansowanie w sposób transparentny, gwarantujący zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów zainteresowanych udzieleniem finansowania.

Dlatego też rolą Aesco Group w tym projekcie (jak przy wszystkich projektach finansowania spółki komunalnej) było:

– Przygotowanie procedury postępowania w zakresie wyboru instytucji finansującej, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów,

– Przygotowanie specyfikacji zamówienia w celu przesłania do potencjalnych oferentów,

– Uczestnictwo w procesie i doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym doradztwo w zakresie zaproponowanej przez instytucję finansującą dokumentacji (umów, warunków emisji, uchwał).

Stawiamy na pozyskanie finansowania dla spółek komunalnych bez poręczeń JST.

Przy odpowiednim wykorzystaniu umowy wsparcia JST można sfinansować niemal każdy projekt.

Finansowanie spółek komunalnych to dość złożony proces.

Istnieje wiele rozwiązań w zakresie finansowania, a ciągle pojawiają się nowe. Jeśli obawiają się Państwo, że zadłużenie Waszych spółek komunalnych lub szpitali może spowodować problemy dla budżetu samorządu podpowiemy możliwości ich finansowania bez obciążania budżetów.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Przeczytaj jeszcze:
Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis