Co się zmieniło w art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2020 r.?

Od początku 2019 rok weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych dotycząca zmian w zakresie limitacji zadłużenia JST.

Zmiany zostały podzielone na etapy:

W 2019 roku zmiany w limitacji zadłużenia JST objęły:

Ograniczenia w zaciąganiu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego:

Wprowadzenie regulacji względem zaciągania zobowiązań spełniających definicję: umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczki i kredytu, w tym umowy sprzedaży na raty, umowy leasingu, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Wymagane są:

  • określenie limitu takich zobowiązań w uchwale budżetowej (art. 212 ust. 1 pkt 6a)
  • upoważnienie zarządu JST przez radę do zaciągania (art. 212 ust. 2 pkt 1a)
  • opinia RIO (art. 91 ust. 2)

Zmiany utrudniają korzystanie z alternatywnych sposobów finansowania dłużnego poza limitem spłaty długu z art. 243 ufp. Wyłączone są umowy mniejsze niż 0,5% dochodów bieżących.

Ułatwienia we wcześniejszej spłacie istniejących długów poza limitem z art. 243 ustawy

Ustawa dopuszcza nowe wyłączenia z art. 243 w przypadku wcześniejszej spłaty długu (art. 243 ust. 3b):

  • środkami z nowego, tańszego zobowiązania (koszty liczone dla całego okresu spłaty, w tym odsetki, prowizje i opłaty), wymagana jest opinia RIO (art. 243 ust. 5)
  • wolnymi środkami z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich innymi środkami, jeżeli JST nie zaciąga nowych długów w danym roku.

Zmiany od 2020 r. – przejściowy wzór z art. 243 ustawy o finansach publicznych

– Wskaźnik planowanej spłaty (lewa strona) – do kwoty obsługi długu (R) doliczone zostaną spłaty innych zobowiązań dłużnych zaciągniętych od 2019 r. (+N) oraz poza odsetkami (O) także opłaty i prowizje (+P) od udzielenia finansowania. Wskaźnik liczony w relacji do dochodów bieżących (Db) pomniejszonych o środki celowe, czyli dotacje (Db celowe)

– Wskaźnik dopuszczalnej spłaty (prawa strona) – oparty o wskaźniki jednoroczne z 3 lat, ale zmienione: Suma nadwyżki i sprzedaży majątku zostanie pomniejszona o środki UE (DbUE i WbUE) i spłaty innych zobowiązań dłużnych w wydatkach bieżących zaciągniętego od 2019 r. (RNb). Wskaźnik liczony jest w relacji do dochodów bieżących (Db) pomniejszonych o środki celowe, czyli dotacje (Db celowe)

Zmiany od 2026 r. – docelowy 7-letni wzór z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik dopuszczalnej spłaty (prawa strona) – oparty o wskaźniki jednoroczne z 7 lat, ale względem wersji przejściowej : koniec wpływu odsetek (-O) na obie strony wzoru (wskaźniki jednoroczne zaczną być powiększane o odsetki od zobowiązań),  koniec opierania zdolności kredytowej na prognozie sprzedaży mienia (sprzedaż majątku zostanie usunięta ze wzoru (brak Sm)

Wskaźnik planowanej spłaty (lewa strona) – bez zmian względem wersji od 2020 r.

Czytaj więcej:

Zmiana reguł limitacji zadłużenia z ustawy o finansach publicznych

Optymalizacja nadwyżek operacyjnych w JST

Przeczytaj jeszcze:
Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis