Strefa wiedzy

Najnowszy artykuł Mariusza Gołaszewskiego we Wspólnocie: “Przy odpowiednim podejściu i dużej ostrożności samorządy powinny korzystać z finansowania zwrotnego jako uzupełnienia…

Zadłużenie samorządów w Polsce wynosi ok. 69 mld zł. Mimo że w ostatnim roku spadło o 2,8 mld zł i…

Na koniec 2016 roku zadłużenie samorządów przekroczyło 69 mld zł, a skarbnicy już przewidują w WPFach konieczność zaciągnięcia kolejnych 31,5…

Aesco Group przeprowadziło stress-test dla wszystkich samorządów w Polsce. Zbadaliśmy co się stanie ze wskaźnikiem z art. 243 ufp, jeśli…

Wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów czy starostów realizuje ambitne plany inwestycyjne, zwłaszcza teraz, kiedy ruszyły dofinansowania z UE. Takie plany wymagają…

W aktualnym numerze „Wspólnoty” na stronach 54-57 pojawił się najnowszy artykuł Mariusza Gołaszewskiego dotyczący wyboru optymalnego dla danego samorządu produktu finansującego…

W aktualnym numerze “Wspólnoty” na stronach 40-42 pojawił się najnowszy artykuł Mariusza Gołaszewskiego. “Najwięksi inwestorzy na rynku obligacji komunalnych, banki PKO…