Finansowanie inwestycji Samorządowych – TBS – SIM

Na czym polega finansowanie inwestycji w TBS / SIM?

Aesco Group w ciągu kilkunastu lat swojej działalności wypracowało optymalną procedurę planowania i wdrażania bezpiecznych pod względem prawnym i efektywnych kosztowo procesów pozyskania finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez TBS/SIM.

Przedmiotem finansowania mogą być inwestycje mieszkaniowe z towarzyszącymi funkcjami usługowymi, terenami zielonymi i wewnętrznym układem komunikacyjnym. Dopuszczalne formy finansowania to emisja obligacji, emisja obligacji przychodowych, kredyt inwestycyjny, preferencyjne źródła finansowania, PPP, czy inny rodzaj współpracy z prywatnym partnerem.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach pozyskania finansowania inwestycji mieszkaniowych o wartości od kilku milionów zł, aż po wielkie projekty wielofunkcyjne o wartości 160 mln zł. 

Etapy współpracy

Etap 1: analiza i rekomendacja optymalnej struktury źródeł finansowania przedsięwzięcia w formie np. kredytu, emisji obligacji, emisji obligacji przychodowych, czy też preferencyjnych źródeł bezzwrotnego i zwrotnego finansowania.

Etap 2: opracowanie biznes planu i elastycznego modelu finansowania na potrzeby negocjacji warunków finansowania, przeprowadzenie wstępnego rozpoznania rynku pod kątem instytucji zainteresowanych udziałem w procesie analizy kredytowej.

Etap 3: przeprowadzenie transparentnego i konkurencyjnego procesu wyboru finansującego oraz wsparcie w opracowaniu wniosku na finansowanie preferencyjne.

Etap 4: wsparcie dla klienta w czasie trwania procesu analizy kredytowej.

Etap 5: wsparcie dla klienta w zakresie negocjacji dokumentacji kredytowej.

Wieloletnie doświadczenia potwierdzają, że proponowana procedura daje najlepsze efekty, w szczególności umożliwia znaczące obniżenie kosztu finansowania dla klientów Aesco Group oraz ustalenie optymalnej i możliwie najmniej dolegliwej struktury zabezpieczeń.   

Efekty współpracy – Zobacz nasze Case studies

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis