Finansowanie inwestycji Samorządowych – JST

Na czym polega finansowanie inwestycji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego?

Aesco Group w ciągu kilkunastu lat swojej działalności wypracowało optymalną procedurę planowania i wdrażania bezpiecznych pod względem prawnym i efektywnych kosztowo procesów pozyskania finansowania samorządowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przedmiotem finansowania mogą być wszelkiego rodzaju inwestycje komunalne. Dopuszczalne formy finansowania to emisja obligacji, emisja obligacji przychodowych, kredyt inwestycyjny, preferencyjne źródła finansowania, PPP, czy inny rodzaj współpracy z prywatnym partnerem.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach pozyskania finansowania dla inwestycji o wartości od kilku milionów zł, aż po wielkie projekty komunalne o wartości kilkuset milionów zł.

Etapy współpracy

Etap 1: analiza i rekomendacja optymalnej struktury źródeł finansowania przedsięwzięcia w formie np. kredytu, emisji obligacji, emisji obligacji przychodowych, czy też preferencyjnych źródeł bezzwrotnego i zwrotnego finansowania.

Etap 2: opracowanie biznes planu i elastycznego modelu finansowania na potrzeby negocjacji warunków finansowania, przeprowadzenie wstępnego rozpoznania rynku pod kątem instytucji zainteresowanych udziałem w procesie analizy kredytowej.

Etap 3: przeprowadzenie transparentnego i konkurencyjnego procesu wyboru finansującego.

Etap 4: wsparcie dla klienta w czasie trwania procesu analizy kredytowej.

Etap 5: wsparcie dla klienta w zakresie negocjacji dokumentacji kredytowej.

Wieloletnie doświadczenia potwierdzają, że proponowana procedura daje najlepsze efekty, w szczególności umożliwia znaczące obniżenie kosztu finansowania dla klientów Aesco Group oraz ustalenie optymalnej i możliwie najmniej dolegliwej dla JST struktury zabezpieczeń.

Efekty współpracy – Zobacz nasze Case studies

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis