Programy postępowania naprawczego

Czym jest program postępowania naprawczego?

W przypadku niezachowania wymogów wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. w zakresie polityki budżetowej, zastosowanie mają przepisy uniemożliwiające uchwalenie budżetu JST i WPF.

Zarząd JST powinien w oparciu o wezwanie RIO w ciągu 45 dni uchwalić PPN (Program Postępowania Naprawczego). Jeśli do tego nie dojdzie, uchwała zostanie narzucona przez RIO.

Program postępowania naprawczego zawiera (minimum) :

 • analizę stanu finansów JST, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych,
 • plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia realizacji zadań publicznych przez JST oraz zachowania relacji określonej w art. 242–244 UFP,
 • przewidywane efekty finansowe poszczególnych, planowanych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Jak możemy pomóc?

Celem prac jest opracowanie Programu Postępowania Naprawczego dla samorządu oraz wsparcie przy jego uchwaleniu.
W związku z tym proponowany zakres prac obejmuje:

 • Analizę stanu finansów miasta oraz określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
 • Opracowanie indywidualnego planu działań naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzania;
 • Określenie przewidywanych efektów finansowych zalecanych decyzji wraz z metodologią obliczeń;
 • Opracowanie zmiany WPF uwzględniającej przewidywane efekty finansowe działań naprawczych oraz pożyczkę z budżetu państwa;
 • Opracowanie projektu uchwały w sprawie PPN wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
 • Konsultacje z właściwą RIO prowadzące do uzyskania pozytywnej opinii dla PPN;
 • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby procesu uzyskania pożyczki z budżetu państwa;
 • Wsparcie w procesie pozyskania pożyczki z budżetu państwa poprzez udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na każdym etapie procesu;
 • Konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w trakcie procesu pozyskania pożyczki.

Efekty współpracy – Zobacz nasze Case studies

Szybki kontakt
Masz pytania? Nasi eskperci pomogą uzyskać odpowiedzi.
Napisz do nas
Możesz też do nas zadzwonić pod numer: 22 213 81 60
Warszawa

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/77
00-871 Warszawa.

NIP 5252515781.
KRS: 0000395738.
REGON: 145164953.
Kapitał wpłacony: 400 000 zł

Prawa

Polityka prywatności

@ 2024, Aesco Group
Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by: CentroPolis